ราคาตั๋ว


ราคาตั๋วโปรโมชั่น BKK-HKG-BKK / BKK-SIN-BKK

THAI AIRWAY(TG) PROMOTION UNTIL 06MAY-30SEP 2014 BUT DEPARTURE LAST DATE 30SEP 2014 (NOT INCULDE TAX+YQ)


HKG Q 7,900 มีอายุตั๋ว 14 วัน ต้อง Stay Minimum 1 วัน
V 7,200 มีอายุตั๋ว 14 วัน
W 6,500 มีอายุตั๋ว 14 วัน
SIN Q 7,000 มีอายุตั๋ว 14 วัน ต้อง Stay Minimum 1 วัน
V 5,500 มีอายุตั๋ว 14 วัน
W 5,000 มีอายุตั๋ว 14 วัน

CATHAY PACIFIC (CX)

PROMOTION UNTIL 16APR-31OCT 2014 BUT ISSUSE LAST DATE 30JUN 2014 ราคานี้ไม่สามารถใช้ในการเดินทางช่วง PERIOD ต่อไปนี้ 01-03 MAY14, 10-12JUL14, 07-10AUG14, 23-24OCT14 (NOT INCULDE TAX+YQ)


HKG O 4,000 มีอายุตั๋ว 7 วันแต่ต้องอยู่อย่างน้อย 2 วัน และต้องเดินทางไฟล์ CX706 / CX654 เท่านั้น
Q 5,940 มีอายุตั๋ว 7 วันแต่ต้องอยู่อย่างน้อย 2 วัน และต้องเดินทางไฟล์ CX706 เท่านั้น
N 6,480 มีอายุตั๋ว 7 วันแต่ต้องอยู่อย่างน้อย 2 วัน และต้องเดินทางไฟล์ CX706 เท่านั้น
O 4,860 มีอายุตั๋ว 7 วันแต่ต้องเดินทางไฟล์ CX750 / CX712 / CX702 เท่านั้น
O 5,940 มีอายุตั๋ว 14 วัน
Q 7,020 มีอายุตั๋ว 14 วัน
N 7,000 มีอายุตั๋ว 14 วัน
SIN O 4,320 มีอายุตั๋ว 7 วัน
Q 5,400 มีอายุตั๋ว 7 วัน

HING KONG AIRLINE (HX) PROMOTION UNTIL 01JAN-31OCT 2014 BUT ISSUSE LAST DATE 28OCT 2014 (NOT INCULDE TAX+YQ)
HKG S 6,440 มีอายุตั๋ว 14 วันแต่ต้องอยู่อย่างน้อย 2 วัน และต้องเดินทางไฟล์ HX768 ช่วงศุกร์-เสาร์เท่านั้น และต้องจองและออกตั๋วอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทาง
N 6,790 มีอายุตั๋ว 14 วันแต่ต้องอยู่อย่างน้อย 2 วัน และต้องเดินทางไฟล์ HX768 ช่วงศุกร์-เสาร์เท่านั้น และต้องจองและออกตั๋วอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
S 5,740 มีอายุตั๋ว 14 วันแต่ต้องอยู่อย่างน้อย 2 วัน และไม่สามารถเดินทางไฟล์ HX768 ในช่วงศุกร์-เสาร์เท่านั้น และต้องจองและออกตั๋วอย่างน้อย 21 วันก่อนเดินทาง
N 6,340 มีอายุตั๋ว 14 วันแต่ต้องอยู่อย่างน้อย 2 วัน และไม่สามารถเดินทางไฟล์ HX768 ในช่วงศุกร์-เสาร์เท่านั้น และต้องจองและออกตั๋วอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
M 7,120 มีอายุตั๋ว 14 วันแต่ต้องอยู่อย่างน้อย 2 วัน และต้องจองและออกตั๋วอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง
SINGAPORE AIRLINE (SQ) ราคานี้สามารถใช้เดินทางตั้งแต่วันที่ 01 APR 2014 เป็นต้นไป (ถ้าเดินทางในช่วง Hight Season : 11-14APR14 / 24-31 DEC14 ต้องจ่ายเพิ่มอีก 500 บาท) (NOT INCULDE TAX+YQ)
SIN N 5,400 มีอายุตั๋ว 1 เดือนแต่ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกัน 4 ท่าน
Q 5,500 มีอายุตั๋ว 1 เดือนแต่ต้องเดินทางไป-กลับ พร้อมกัน 2 ท่าน
W 7,500 มีอายุตั๋ว 1 เดือน
H 8,500 มีอายุตั๋ว 1 เดือน
M 9,800 มีอายุตั๋ว 1 เดือน
E 11,300 มีอายุตั๋ว 3 เดือน
B 12,300 มีอายุตั๋ว 6 เดือน
Y 14,300 มีอายุตั๋ว 1 ปี
S 16,300 มีอายุตั๋ว 1 ปี

HONG KONG DISNEYLAND (E-ticket)


Open Hour : Monday – Sunday 10:00 – 20:00 Valid Date : 30/09/2014


บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ราคาประหยัด (บัตรเข้า 1 วัน)

ผู้ใหญ่ ราคา 430 HKD
เด็ก (อายุ 3-11 ปี) ราคา 305 HKD
ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ราคา 98 HKD

บัตรเข้าสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ ราคาประหยัด (บัตรเข้า 2 วัน)
ใหม่!!! ซื้อบัตรครั้งเดียว  เที่ยว Disneyland ได้ 2 วัน

ผู้ใหญ่ ราคา 570 HKD
เด็ก (อายุ 3-11 ปี) ราคา 400 HKD
ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) ราคา 170 HKD

เงื่อนไขในการใช้บริการ

- บัตรเข้า Disneyland ทั้ง 1 Day และ 2 Day ท่านจะได้รับเป็น E-Ticket โดยที่ท่านสามารถนำ E-Ticket ที่ได้รับพร้อม Passport ไปติดต่อรับบัตรจริง (Live Ticket) ได้ที่ช่องพิเศษบริเวณที่จำหน่ายบัตรทางเข้า Disneyland หรือสามารถนำ E-ticket ไป scan ที่เครื่องสแกนที่หน้าทางเข้าเพื่อผ่านประตูได้เลย
- ราคาผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
- ราคาเด็กคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 3 - 11 ปี  หากต่ำกว่า 3 ปีเข้าฟรี
- E-ticket ที่ออกให้ไม่สามารถเปลี่ยน / คืนเงิน / โอนให้ผู้อื่นได้
- ราคาแสดงในหน่วยเงินบาท และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนขั้นตอนในการจองบัตรเข้าดิสนี่ย์แลนด์
- ส่งอีเมล์เข้ามาแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ จำนวนบัตรของผู้ที่ต้องการใช้บัตร และ วันที่ต้องการใช้บัตร และ ระบุวันที่จะไปใช้บัตรดิสนี่ย์แลนด์โดยประมาณ เมื่อทางทีมงานได้รับ booking เรียบร้อยแล้ว ก็จะ e-mail แจ้งรายละเอียดในการโอนเงินให้ท่านทราบ

 

NONG PING 360 ตั๋วกระเช้านองปิง 360
Open Hour : Monday – Friday 09:30 – 18:45 , Saturday – Sunday 09:00 – 19:15


กระเช้านองปิง 360 - E-Ticket
(ticket ระบุวันใช้บริการ ส่งตั๋วทาง e-mail)
  ราคา
กระเช้าแบบธรรมดา (Standard) – ผู้ใหญ่ Oneway
Roundtrip
95 HKD
140 HKD
กระเช้าแบบธรรมดา (Standard) - เด็ก Oneway
Roundtrip
50 HKD
70 HKD
กระเช้าแบบพื้นใส (Crystal) - ผู้ใหญ่ Oneway
Roundtrip
155 HKD
225 HKD
กระเช้าแบบพื้นใส (Crystal) - เด็ก Oneway
Roundtrip
105 HKD
155 HKD

เงื่อนไขในการใช้บริการ

- ท่านสามารถนำ Voucher ที่ออกให้พร้อม Passport ไปติดต่อรับบัตรจริง (Live Ticket) ได้ที่ช่อง Customer Service ที่บริเวณห้องจำหน่ายตั๋วของ Ngong Ping 360 ได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิวซื้่อตั๋วอีก
- เมื่อท่านได้รับบัตรจริงแล้ว  ท่านสามารถไปยังจุดขึ้นกระเช้า Ngong Ping 360 ได้ทันที
- ราคาผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
- ราคาเด็กคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 3-11 ปี
- เด็กอายุ 0 - 3 ปีไม่เสียค่าบริการ
- E-Voucher ไม่สามารถเปลี่ยน / คืนเงิน / โอนให้ผู้อื่นได้
- ราคาแสดงในหน่วยเงินบาท และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนในการจองตั๋วกระเช้านองปิง 360 ส่งอีเมล์เข้ามาแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ จำนวนบัตรของผู้ที่ต้องการใช้บัตร และ วันที่ต้องการใช้บัตร และ ระบุวันที่จะไปใช้บริการกระเช้า Nเong Ping โดยประมาณ เมื่อทางทีมงานได้รับ booking เรียบร้อยแล้ว  ก็จะ e-mail แจ้งรายละเอียดในการโอนเงินให้ท่านทราบ

บัตรเข้าสวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค (E-ticket)
Open Hour : Monday – Sunday 10:00 – 20:00 Valid Date : 30/06/2014


บัตรเข้าสวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค (E-ticket) ราคา
ผู้ใหญ่ 300 HKD
เด็ก (3-11 ปี) 150 HKD

เงื่อนไขในการใช้บริการ

- ท่านสามารถนำ Voucher ที่ได้รับ ไปรับบัตรจริงได้ท่าทงเข้าสวนสนุก โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าแถวซื้อตั๋วหน้าทางเข้าอีก
- ราคาผู้ใหญ่คือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป
- ราคาเด็กคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 3 - 11 ปี  หากต่ำกว่า 3 ปีเข้าฟรี
- Voucher ไม่สามารถเปลี่ยน / คืนเงิน / โอนให้ผู้อื่นได้
- ราคาแสดงในหน่วยเงินบาท และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขั้นตอนในการจองบัตรเข้าสวนสนุกโอเชี่ยนปาร์ค ส่งอีเมล์เข้ามาแจ้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ จำนวนบัตรของผู้ที่ต้องการใช้บัตร และ วันที่ต้องการใช้บัตร และ ระบุวันที่จะไปใช้บริการกระเช้า Ocean Park โดยประมาณ เมื่อทางทีมงานได้รับ booking เรียบร้อยแล้ว  ก็จะ e-mail แจ้งรายละเอียดในการโอนเงินให้ท่านทราบ

DISNEY’S HOLLYWOOD HOTEL (4*)

ROOM TYPE

VALUE

REGULAR

PEAK

HOLIDAY

Standard Room

01 Apr, 2014 -

31 Mar, 2015

1720

2000

2330

2610

Deluxe Room

1810

2090

2420

2700

Sea View

2000

2280

2700

2890

Suite

4080

4080

4080

4080

Breakfast @ Chef Mickey Restaurant (per day)

205HKD per ADT & 150HKD per CHD

HONG KONG DISNEYLAND HOTEL (5*)

ROOM TYPE

VALUE

REGULAR

PEAK

HOLIDAY

Standard Room

01 Apr, 2014 -

31 Mar, 2015

2300

2610

3200

3500

Deluxe Room

2390

2700

3290

3590

Sea View

2570

2880

3470

3820

Sea View with Balcony

2750

2960

3650

4150

Breakfast @ Enchanted Garden with Cartoon Characters (per day)

320HKD per ADT & 230HKD per CHD


หมายเหตุ: รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขต การออกตั๋ว รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า