• จองที่พัก
จองที่พัก

ค้นหาที่พัก

เลือกจองที่พักทั้งภายในประเทศไทยและทั่วโลก

ที่พักในประเทศ ที่พักต่างประเทศ

HIGHLIGHT

 • Banner 016 Banner 016
 • Banner 015 Banner 015
 • Banner 014 Banner 014
 • Banner 012 Banner 002
 • Banner 013 Banner 003
 • Banner 004 Banner 004
 • Banner 005 Banner 005
 • Banner 006 Banner 006
 • Banner 007 Banner 007
 • Banner 008 Banner 008
 • Banner 009 Banner 009
 • Banner 001 Banner 001
     

ทัวร์แนะนำ

ZT-EASY BEAUTIFUL TOKYO (TZ) 5D3N JUNE-JUL UPDATE 22 MAR 17

EASY BEAUTIFUL TOKYO [JUN-JUL17 ทัวร์ญี่ปุ่นโตเกียว ฟูจิ 5 วัน 3 คืน พักออนเซ็น 1 คืน นาริตะ 2 คืน / อิสระฟรีเดย...

WDT-TRENDY JEJU 4D2N ag 9900

TRENDY JEJU โปรแกรมเชจู 4 วัน 2 คืน พักเชจู 2 คืน เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR ไฮไลท์โปรแกรม บินตรงกร...

SPW-HKG003A-CX3PM-PM-MAY-SEP 2017

HKG003A ฮ่องกง - กระเช้านองปิง ไหว้พระใหญ่เทียนถาน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ชมวิวแบบพาโนราม่า สักการะพ...

ZT-EASY IN BEIJING (XW) 4D3N UPDATE

EASY เฟี้ยวฟ้าว IN BEIJING อัตราค่าบริการ วันเดินทาง ผู้...

BEST-VN_08_PG_APR-SEP17

เวียดนามบูทิคบินไปกับบางกอกแอร์เวย์เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 4 วัน พิเศษสุดนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขา บานา...

ZT-EASY BOUTIQUE MYANMAR (PG) 3D2N

พม่า-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2 คืน บินหรู นอน4ดาว สายการบินบางกอกแอร์เวย์ PG เมนูพิเศษ!!!...

NEWS UPDATED

facebook

หมายเหตุ:บริษัทเอดิซ่าแทรเวิล จำกัด และ www.ticket2home.con ทำหน้าที่ตัวแทนการขายให้กับสายการบิน บริษัทฯประกันภัย ตัวแทนสถานทูตเพื่อยื่นวีซ่า บริษัทฯทัวร์ต่างประเทศเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขตการออกตั๋ว ราคาตั๋วที่อาจเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่นั่งถูกยกเลิก เมื่อไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกกรณี