ตั๋วเครื่องบิน, จองตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ, Ticket2Home
 • จองที่พัก
จองที่พัก

ค้นหาที่พัก

เลือกจองที่พักทั้งภายในประเทศไทยและทั่วโลก

ที่พักในประเทศ ที่พักต่างประเทศ

HIGHLIGHT

 • Banner 016 Banner 016
 • Banner 015 Banner 015
 • Banner 014 Banner 014
 • Banner 012 Banner 002
 • Banner 013 Banner 003
 • Banner 004 Banner 004
 • Banner 005 Banner 005
 • Banner 006 Banner 006
 • Banner 007 Banner 007
 • Banner 008 Banner 008
 • Banner 009 Banner 009
 • Banner 001 Banner 001
     

ทัวร์แนะนำ

ZGT-PVG07 T-SUD SPIRIT OF SHANGHAI 5D3N

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เซี่ยงไฮ้ 23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ชั...

ZGT-ICN29 KOREA AUTUMN COZY 5D3N

วันแรกกรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – N SEOUL TOWER 05.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเ...

BEST-BT-HKG02-RJ-JUN-DEC18

โปรแกรม 3 วัน 2 คืน : เดินทางโดยสายการบินรอยัลจอร์แดน วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Ma...

ZGT-PEK02 T-SUD HIGHLIGHT BEIJING 5D3N

วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 21.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D ประตู 3 สายการบิน ...

BT-VN08-PGJUL-DEC18

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์. วันแรกกรุงเทพฯ-ดานัง-เว้-เจดีย์เทียนมู่-สุสานกษัตริย...

BEST-MMR10FD-OCT18-FEB19

โปรแกรม 4 วัน 3 คืน : เดินทางโดยสายการบินไทยแอร์เอเชีย วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจ...

NEWS UPDATED

facebook

หมายเหตุ:บริษัทเอดิซ่าแทรเวิล จำกัด และ www.ticket2home.con ทำหน้าที่ตัวแทนการขายให้กับสายการบิน บริษัทฯประกันภัย ตัวแทนสถานทูตเพื่อยื่นวีซ่า บริษัทฯทัวร์ต่างประเทศเท่านั้น รายละเอียดต่างๆ ทั้งราคาตั๋วเครื่องบิน แพ็คเกจทัวร์ ค่าโรงแรมทั้งใน / ต่างประเทศ ค่าวีซ่า ค่ารถตู้ ฯลฯ ที่ปรากฎในเว็บ www.ticket2home.com รวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆ เช่น วันหมดเขตการออกตั๋ว ราคาตั๋วที่อาจเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยน ที่นั่งถูกยกเลิก เมื่อไม่ได้ชำระเงินตามที่กำหนด รายละเอียดการยื่นวีซ่า รวมทั้งข้อผิดพลาดจากการผลิต การลงข้อมูล เป็นต้น ซึ่งทางเว็ปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหาย ทุกกรณี